ศูนย์เลคโฮมแคร์ ขอนแก่น

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ & ฟื้นฟูผู้สูงอายุแบบครบวงจรตลอด 24 ชม. เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ (บึงหนองโคตร)
โดยมีบุคลากรทางสุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลรักษาฟื้นฟู
(แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและทีมผู้ให้บริการ เป็นต้น) ซึ่งล้วน
ผ่านการอบรมและได้รับการขึ้นทะเบียนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขมาดูแลและทำหน้าที่เสมือนลูกๆ
ให้การบริการบนพื้นฐานมาตรฐานสากล ซึ่งตัวศูนย์ฯ ได้รับการออก
แบบที่เรียบหรู สง่า ทันสมัย อบอุ่น น่าอยู่ ร่มรื่น บรรยากาศธรรมชาติที่
ใกล้บึง (ทะลน้ำจืด) รวมถึงให้การบริการเป็นรายบุคคล(มีการประเมินการดูแล)
ศูนย์ฯ เรามีเตียงสำหรับผู้สูงอายุที่หลากหลาย มีทั้งห้องรวมและ
ห้องแยก สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี รวมถึงบริเวณทำกิจกรรมสันทนาการ
พร้อมสมาร์ททีวี อินเตอร์เน็ตและ CAFE ไว้รองรับญาติที่เข้าเยี่ยมและ
สามารถทำบุญตักบาตรพระในตอนเช้าได้อีกด้วย